top of page

Säkerhetsbestämmelser för Zip Adventure Park

 

 • Innan äventyret bör kunden visa på träningsbanan att hen kan använda säkerhetsutrustningen på rätt sätt. Det är förbjudet att klättra på banorna utan instruktörens tillstånd. 

 

 • Kunden ansvarar över att hens kläder och skor är lämpliga för klättring och att långt hår är uppsatt. Accessoarer och smycken som kan fastna bör tas bort och fickorna tömmas på föremål som kan falla ur. 

 

 • Handskar är obligatoriska och kunden ansvarar för att använda dessa under hela äventyret. Handskar finns att köpas vid biljettförsäljningen men det är även tillåtet att använda egna.  

 

 • Kunden måste koppla sig till livlinan innan hen klättrar upp på banorna. Säkerhetsutrustningen får under inga omständigheter tas av på banorna. 

 

 • Banornas skilda längdrekommendationer bör observeras. Barn som är under 120 cm klättrar med en vuxen.  

 • Minderåriga bör ha vårdnadshavarens tillstånd och klättrar på dennes ansvar. 
   

 • Det är förbjudet att klättra på banorna under alkohol- eller drogpåverkan. Kunden ansvarar över sitt hälsotillstånd och avgör själv om det lämpar sig för äventyret. Vi rekommenderar inte klättring för gravida. 
   

 • Om kunden tar av utrustningen för att t.ex. gå på toaletten, bör hen kontrollera med en instruktör att utrustningen är rätt påklädd. 
   

 • Kunden bör ta hand om sin utrustning. Ifall kunden avsiktligt förorsakar skada är hen förpliktigad att ersätta skadan som uppstått. Kunden får inte lösgöra något från säkerhetsutrustningen. Ifall kunden märker att utrustningen skadats bör hen omedelbart informera personalen om detta.
   

 • Kunden ansvarar själv över sin fritidsförsäkring. Klättring på banorna kan förorsaka skador, nedsmutsade kläder, trasig egendom o.dyl. 
   

 • Personalen fotograferar/filmar tidvis material på äventyrsparkens område i marknadsföringsändamål. Ifall kunden inte godkänner detta bör hen meddela personalen innan äventyret.
   

 • Genom att köpa biljetten förbinder sig kunden till att följa äventyrsparkens säkerhetsbestämmelser. Biljetten är giltig under öppettiderna, tills kunden avlägsnar sig från äventyrsparken. Personalen är berättigad att avlägsna en kund som inte följer dessa säkerhetsbestämmelser.  

bottom of page