top of page

Archery Wars

Archery Wars är en aktivitet menad för grupper. Det spelar som en lasertag eller paintball, men deltagarna skjuter varandra med mjuka pilar. Det rekommenderas att komma med en grupp på mer än 10 personer och bokning är obligatorisk.

bottom of page